Ekens öppna förskola

Välkomna till Ekens öppna förskola

Öppna förskolan är en verksamhet där föräldrar och barn kan lära känna andra familjer, där du kan få stöd i din föräldraroll, både genom andra besökare och utbildade pedagoger. Under föräldraledigheten upplever många föräldrar att det känns värdefullt att få ingå i ett sammanhang och känna samhörighet med andra i samma situation. Till oss kommer familjer från hela Nacka. Du som vårdnadshavare har ansvar för ditt barn och ni samspelar och upptäcker vår verksamhet tillsammans. Ditt barn får möjlighet att utvecklas i egen takt, i en lekfull och språkstimulerande miljö. Att besöka Öppen förskola förbereder barnet för förskolan och bidrar till att övergången känns mjuk och bekant. Vi erbjuder pedagogisk verksamhet i form av:

• Sångsamlingar, musik och rytmik

• En säker, pedagogisk och språkstimulerande miljö

• Skapande verksamhet

• Uteverksamhet

– Flera gånger per termin har vi besök av Bibliotek och specialpedagoger från Nacka barn och elevhälsa.

Är ni nyfikna på vår verksamhet är ni varmt välkomna att ställa frågor till vår rektor Olivia Olsson. Olivia@famnen.info

Följ på oss på Instagram för uppdaterad information om aktuella händelser. https://www.instagram.com/ekensoppnaforskola/

Våra öppettider
Måndag – Torsdag: 08:30 – 15:00
Fredag: 09:00 – 13:00

Öppna förskolan stängd alla nationella helgdagar samt
Mellan julafton och nyårsdagen
Fredag efter Kristi himmelfärdsdag
Midsommarafton
Julafton
Nyårsafton

Från och med fjärde veckan i juni till tredje veckan i augusti håller vi stängt för sommaren

Kontakt

Ekens öppna förskola

Edövägen 17 C , 132 30 Satsjö-Boo

ekensoppna@famnen.info

073 509 74 12

Rektor

Olivia Olsson

olivia@famnen.info

076 349 95 81