FAQ

Våra vanligaste frågor och svar

Hur framför jag synpunkter, eller klagomål, på förskolan och verksamheten?
För barn i Stockholms kommun

Om Du som förälder har klagomål på förskolans verksamhet används nedanstående arbetsgång.
Steg 1
Förskolan uppmuntrar till att synpunkter/klagomål på verksamheten eller dess personal tas upp direkt med den det berör. Om du efter kontakt med pedagogen fortfarande har klagomål, ta då kontakt med Rektorn. Detta kan du givetvis också göra om du av någon anledning inte personligen vill kontakta den problemet berör.

Steg 2
Rektor tar emot ditt klagomål. Därefter kontaktas den berörda pedagogen för att få dess syn på sakfrågan. Förskolechefen ansvarar för att uppföljning görs inom 14 dagar

Steg 3
Är du ej nöjd efter steg 2 kontaktar du rektorerna som i sin tur kallar samtliga berörda till samtal. Samtliga samtal dokumenteras.

Steg 4
Om du inte känner dig lyssnad på och vill gå vidare med frågan kan du ta kontakt med utbildningsförvaltningen, telefon: 08-508 33 000

För barn i Nacka kommun

Steg 1
Förskolan uppmuntrar till att synpunkter/klagomål på verksamheten eller dess personal tas upp direkt med den det berör. Om du efter kontakt med pedagogen fortfarande har klagomål, ta då kontakt med Rektorn. Detta kan du givetvis också göra om du av någon anledning inte personligen vill kontakta den problemet berör.

Steg 2
Rektor tar emot ditt klagomål. Därefter kontaktas den berörda pedagogen för att få dess syn på sakfrågan. Rektor ansvarar för att uppföljning görs inom 14 dagar

Steg 3
Är du ej nöjd efter steg 1 och 2, eller hellre vill prata med den som driver förskolan kontaktar du huvudman. Huvudman för Famnen Förskolor är Famnen Förskolor KB – huvudman@famnen.info

Steg 4
Om du inte känner dig lyssnad på och vill gå vidare med frågan kan du ta kontakt med utbildningsförvaltningen, telefon: 08-718 80 00

Mer information och detaljer hittas på Nacka kommuns hemsida
https://www.nacka.se/forskola-skola/klagomal/