Om Famnen Förskolor

År 2006 öppnades vår första förskola i Bromsten, Förskolan Stjärnan. Där finns 18 glada barn tillsammans med sina 4 pedagoger ständigt på jakt efter nya utmaningar. Vår andra förskola, Förskolan Månen, öppnades 2019 i Hässelby. Där finns 43 aktiva barn tillsammans med sina 8 pedagoger som bara ser möjligheter om dagarna. Förskolan Sagoberget öppnade sina dörrar i oktober 2019. Där jobbar 3 pedagoger jobba med 16 barn för att bygga den livslånga lusten att lära. Vår barnsyn grundar sig i att varje barn är unikt och ska bli bemött utifrån sina egna förutsättningar och intressen. Det senaste tillskottet till Famnen-familjen är förskolan Eken som slog upp dörrarna i Januari 2021. I våra helt nya och superfräscha lokaler har vi plats för mängder med upptäckande, lek och lärande. I dagsläget är vi 4 pedagoger som jobbar med våra jättehärliga och glada barn, och vi har plats för ytterligare fler små upptäckare.

Våra pedagoger

Förskolans pedagoger arbetar utifrån ett Reggio Emiliainspirerat arbetssätt. Dvs vi ser det kompetenta barnet. Vi uppmuntrar dem att på eget initiativ visa vägen för inlärning utifrån deras förförståelse och intressen. Under dagen erbjuds barnen en välavvägd dag med inslag av, sång och dans, matematik och naturvetenskap, för att nämna några.

Våra pedagoger tar tillvara på barnets nyfikenhet och uppmuntrar barnen att tänka kreativt och kritiskt och få förutsättningarna att skapa en identitet. Materialet på förskolorna är placerat i barnens höjd för att de själva ska kunna välja vad de vill göra och när. Miljön är noga uttänkt att stimulera den aktuella barngruppens intressen och är därför ständigt i förändring.nen en välavvägd dag med inslag av, sång och dans, matematik och naturvetenskap, för att nämna några. Våra pedagoger tar tillvara på barnets nyfikenhet och uppmuntrar barnen att tänka kreativt och kritiskt och få förutsättningarna att skapa en identitet. Materialet på förskolorna är placerat i barnens höjd för att de själva ska kunna välja vad de vill göra och när. Miljön är noga uttänkt att stimulera den aktuella barngruppens intressen och är därför ständigt i förändring.

Våra Förskolor

Vi utvecklas med erfarenhet och vi får den genom att genomföra förändringar och förbättringar i praktiken. Vår kunskapsbas finner vi i våra förskolor, därifrån vi får erfarenheterna, både de bra och de mindre bra. De möjliggör vår pedagogiska och praktiska utveckling. Vårt mål inför framtiden är att expandera kunskapsbasen via kontinuerlig fortbildning på alla plan i organisationen. Det innebär i praktiken att ledningen är nära och leder och stöttar pedagogerna på förskolorna som skapar förutsättningarna för en gemensam utveckling. Våra förskolor ges möjligheter att samverka i olika intressegrupper, ex naturvetenskap och språk.

Samvaro

Alla förtjänar en glad, trygg och varm start på livet. Som ett led i vårt pedagogiska arbete eftersträvar vi en förskola där barnen känner sig trygga och glada. Vårt mål är att driva personliga förskolor där barn, föräldrar och personal känner trygghet och värme. Vi strävar ständigt efter att dessa element ska utgöra grunden för vårt lärande, för det är vår starka tro att tryggheten utgör en väldigt viktig grund för barns lärande.

Vi har som mål att ständigt utveckla vår personal med fortbildningar inom relevant pedagogik med fokus på Reggio-Emilias filosofiska pedagogik. Dessutom strävar vi efter att skapa samverkan med närliggande förskolor och skolor i våra närområden, samt presentera barnen i verksamheten för den värld som ligger utanför förskolans gränser. Vi åker därför väldigt gärna på många och långa utflykter för att introducera barnen för bland annat det kulturutbud staden har att erbjuda.

Våra ambitioner

Alltid erbjuda en god utbildning och lägga grunden för ett livslångt lärande. Ett lärande som startar direkt och utvecklas under hela livet. På Famnen kan vi se i vårt möte med barnen hur viktigt det är att ge kunskap genom lustfylld lek. Det kan ibland vara en utmaning för våra pedagoger att tilltala alla barn men när de lyckas finna nyckeln till det enskilda barnet är känslan av att ha lyckats desto större både hos barn och vuxen. Vi vill ständigt utvecklas och bli bättre, sprida glädje och öka lusten att lära sig.

Vi tror på vårt val av pedagogisk inriktning. Vi vet att vi är duktiga på det vi gör. Vi är även medvetna om att det ständigt finns saker att lära sig och utveckla sig inom. Vi satsar på att ständigt utveckla våra pedagoger så de alltid har de verktyg som de behöver i sitt arbete. I vår kompetensutvecklingsplan som årligen uppdateras finns både kurser inom barnsäkerhet och pedagogik.

Ekens öppna förskola

Ekens öppna förskola

Välkomna till Ekens öppna förskola Öppna förskolan är en verksamhet där föräldrar och barn kan lära känna andra familjer, där du kan få stöd i din föräldraroll, både genom andra besökare…

Förskolan Eken

Förskolan Eken

Välkomna till Förskolan Eken Förskolan Eken öppnade januari 2021 och är en förskola med plats för ca 100 barn i åldrarna 1–6 år uppdelat på 8 grupper. Vi arbetar Reggio-Emilia inspirerat…

Förskolan Sagoberget

Förskolan Sagoberget

Välkomna till Sagoberget Sagoberget är en liten förskola i Traneberg – mitt i Alviks hjärta! Förskolan har endast en avdelning med plats för 16 barn i åldern 1-6 år. Vi arbetar…

Förskolan Stjärnan

Förskolan Stjärnan

Förskolan Stjärnan var den första av Famnen Förskolor som öppnades. Vi har plats för 18 barn och 4 pedagoger. Barnen är indelade i åldersadekvata grupper vissa stunder i veckan men de…

Förskolan Månen

Förskolan Månen

Ett stenkast från Hässelby gård och lika nära skog, natur, lekparker och bara ett par hundra meter ifrån Hässelby Gårds tunnelbana och centrum ligger förskolan Månen. Med grunden att varje barn…

Kontakta oss

Kontakta gärna oss om du vill ställa ditt barn i kö, eller om du undrar över något.

Vällingby Torg 18, 162 13 Vällingby