Enheter

Vi finns på tre platser i Stockholm

Visa större karta

Om denna enhet

Månens förskola är en förskoleverksamhet som är öppen för alla barn och dess familjer mellan 1 och 5 år som bor inom Stockholms stad. Månen består av tre hemvister, Solen 1-2 år Regnbågen 3-4år och Stjärnan 5år och plats för 43 barn och 8 pedagoger. Vår barnsyn grundas på att varje barn är unikt och ska bli bemött utifrån sina egna förutsättningar och intressen.

I samråd mellan föräldrarna och våra utbildade pedagoger låter vi varje barn utvecklas i sin egen takt och ger dem ett rikt utbud av möjligheter till utveckling och lärande. Vår verksamhet är utformad så att barnen får känna att de lyckas och får känna glädje i sin lek. Inga utflykter är för små eller för stora. Därför besöker vi regelbundet stadens museum och teatrar, samt går på mindre äventyr i vårat närområde.

När vi utformar verksamheten inspireras vi av förhållningssättet i Reggio-Emilias pedagogiska filosofi där den grundläggande tanken är att alla barn föds kompetenta. Vi utgår från det enskilda barnet, dess tankar och värld. Vi ger inga färdiga svar på saker och ting utan vi hjälper barnet i dess strävan att bilda sig en egen uppfattning eller fatta egna beslut.

Vi strävar mot att ha ett utforskande och undersökande arbetssätt som tar sin utgångspunkt i barnens frågor och intressen. Vi ser den pedagogiska miljön som den tredje pedagogen som utmanar, inspirerar och stödjer barnen i dess utforskande.

Vi vill att barnen ska få lära med hela sina kropp och alla sina sinnen och därför erbjuder vi barnen ett stort och varierat utbud av material och upplevelser på förskolan. Vi skapar miljön tillsammans med barnen och den är hela tiden på väg att utvecklas och anpassas efter barnens intressen och behov.

Loviselundsvägen 26

165 59 Hässelby

Tel. nr till Förskolan Månen Solen: 076 018 57 61 Regnbågen: 076 190 68 55 Stjärnan: 076 047 80 56


Visa större karta

Om denna enhet

Förskolan Stjärnan är den första av Famnen Förskolor. Här finns två avdelningar med sammanlagt 18 barn och 3 pedagoger. Alldeles intill oss har vi vår fina lekplats som vi dagligen besöker och ett stenkast bort finns skog och grönområden. Vår barnsyn grundas på att varje barn är unikt och ska bli bemött utifrån sina egna förutsättningar och intressen.

I samråd mellan föräldrarna och våra utbildade pedagoger låter vi varje barn utvecklas i sin egen takt och ger dem ett rikt utbud av möjligheter till utveckling och lärande. Vår verksamhet är utformad så att barnen får känna att de lyckas och får känna glädje i sin lek. Vi lägger stor vikt på språklig- och kulturell undervisning, samt besöker stadens museum och teatrar regelbundet.

När vi utformar verksamheten inspireras vi av förhållningssättet i Reggio Emilia dvs. att den grundläggande tanken är att alla barn föds kompetenta. Vi utgår från det enskilda barnet, dess tankar och värld. Vi ger inga färdiga svar på saker och ting utan vi hjälper barnet i dess strävan att bilda sig en egen uppfattning eller fatta egna beslut.

Vi strävar mot att ha ett utforskande och undersökande arbetssätt som tar sin utgångspunkt i barnens frågor och intressen. Vi ser den pedagogiska miljön som den tredje pedagogen som utmanar, inspirerar och stödjer barnen i dess utforskande.

Vi vill att barnen ska få lära med hela sina kropp och alla sina sinnen och därför erbjuder vi barnen ett stort och varierat utbud av material och upplevelser på förskolan. Vi skapar miljön tillsammans med barnen och den är hela tiden på väg att utvecklas och anpassas efter barnens intressen och behov.

Cervins väg 21

163 42 Spånga

Tel. nr. till Förskolan Stjärnan : 076 019 87 60 eller 076 349 95 81


Visa större karta

Välkomna till förskolan Sagoberget

På Sagoberget kommer ni finna en familjär stämning skapad av tre pedagoger och 16 barn i blandade åldrar. Vi har sett fördelarna med en blandad barngrupp, hur det gynnar barnen då de kan lära av varandra och bli självständiga i sitt görande. Kontakta oss gärna för att få veta mer om oss och vår verksamhetsplan eller boka ett besök på förskolan.

Från och med den 7 oktober kommer ni kunna önska plats hos oss via stadens hemsida www.stockholm.se/ForskolaSkola

En dag på Sagoberget

Öppningen efter överenskommelse med familjerna (ca 6:30-7:00)
Frukost för morgonpigga barn
8:00 utevistelse och uppstart av dagen
9:00 Morgonmöte för barn och pedagoger
9:10 Projekttid-aktiviteter i mindre grupp
10:00 fruktstund i mindre grupper
Ca 11:00 Lunch därefter vila och lugna aktiviteter
Ca 12:00 Sovvila för de trötta
Ca 14:00 Mellanmål
Ca 15:00 Utevistelse alt innevistelse
Ca 16:00 fruktstund och nedvarvning av dagen

För mer information kontakta Sophia Wallin rektor för förskola på
Mobil: 076-0085021
Mail: sophiawallin@famnen.info

Kilsbergsvägen 9
167 36 Bromma
sagoberget@famnen.info


Visa större karta

Om kontoret

Hit kan du vända dig ifall du har frågor eller synpunkter gällande våra förskolor, fakturor, administration, inskrivning av barn samt övriga frågor.

Pajalagatan 56

162 65 Vällingby

Tel. nr.: 076 – 328 41 24