Enheter

Vi finns på tre platser i Stockholm

Visa större karta

Om denna enhet

Månens förskola är en förskoleverksamhet som är öppen för alla barn och dess familjer mellan 1 och 5 år som bor inom Stockholms stad. Månen består av tre hemvister, Solen 1-2 år Regnbågen 3-4år och Stjärnan 5år och plats för 43 barn och 8 pedagoger. Vår barnsyn grundas på att varje barn är unikt och ska bli bemött utifrån sina egna förutsättningar och intressen.

I samråd mellan föräldrarna och våra utbildade pedagoger låter vi varje barn utvecklas i sin egen takt och ger dem ett rikt utbud av möjligheter till utveckling och lärande. Vår verksamhet är utformad så att barnen får känna att de lyckas och får känna glädje i sin lek. Inga utflykter är för små eller för stora. Därför besöker vi regelbundet stadens museum och teatrar, samt går på mindre äventyr i vårat närområde.

När vi utformar verksamheten inspireras vi av förhållningssättet i Reggio-Emilias pedagogiska filosofi där den grundläggande tanken är att alla barn föds kompetenta. Vi utgår från det enskilda barnet, dess tankar och värld. Vi ger inga färdiga svar på saker och ting utan vi hjälper barnet i dess strävan att bilda sig en egen uppfattning eller fatta egna beslut.

Vi strävar mot att ha ett utforskande och undersökande arbetssätt som tar sin utgångspunkt i barnens frågor och intressen. Vi ser den pedagogiska miljön som den tredje pedagogen som utmanar, inspirerar och stödjer barnen i dess utforskande.

Vi vill att barnen ska få lära med hela sina kropp och alla sina sinnen och därför erbjuder vi barnen ett stort och varierat utbud av material och upplevelser på förskolan. Vi skapar miljön tillsammans med barnen och den är hela tiden på väg att utvecklas och anpassas efter barnens intressen och behov.

Loviselundsvägen 26

165 59 Hässelby

Tel. nr till Förskolan Månen Solen: 076 018 57 61 Regnbågen: 076 190 68 55 Stjärnan: 076 047 80 56


Visa större karta

Om denna enhet

Välkomna till förskolan Stjärnan!

Förskolan Stjärnan var den första av Famnen Förskolor som öppnades. Vi har plats för 18 barn och 4 pedagoger. Barnen är indelade i åldersadekvata grupper vissa stunder i veckan men de har även många aktiviteter tillsammans över åldersgränserna. Samarbetet med hemmen är en naturlig del i våra dagliga möten med vårdnadshavare. För oss är det viktigt att ha en bra kommunikation med varandra då vi är här för barnen skull och för att deras tid här på förskolan ska bli en bra, lustfylld och lärorik tid.

Alldeles intill oss har vi vår fina parklek som vi besöker några dagar i veckan och ett stenkast bort finns skog och grönområde. Vår barnsyn grundas på att varje barn är unikt och ska bli bemött utifrån sina egna förutsättningar och intressen. Vi inspireras bland annat av sagans värld, naturen och barnens funderingar och frågor i vårt dagliga arbete. Språket är en viktig del av förskolans arbete och här arbetar vi både med talat språk, kroppsspråk samt stödtecken för att förstärka vissa ord.

I grunden utgår vi från arbetssättet Reggio Emilia. Det går i stora drag ut på att alla barn föds kompetenta och detta resulterar i att pedagogerna är medupptäckare, medutforskare och ger inga färdiga svar. Erfarenheter och upplevelser är något som vi vill att barnen får med sig och att kunna vara sig själv men även tillhöra en grupp lägger grunden till respekt och solidaritet.

Tillsammans utforskar vi vår närmiljö, hittar svar på nyfikna frågor och funderingar, hittar rytmen i kroppen till olika låtar, känner tryggheten av att få vara tillsammans och respekten att få vara sig själv. Att vi alla trivs och känner oss trygga är det viktigaste för oss på Stjärnan, vetskapen om att ”jag är bra som jag är – inte för vad jag gör” är något vi arbetar mycket med. Vi ser den pedagogiska miljön som den tredje pedagogen som utmanar, inspirerar och stödjer barnen i deras utforskande. Vi skapar miljön tillsammans med barnen och den är hela tiden på väg att utvecklas och anpassas efter barnens intressen och behov.

Cervins väg 21 163 42 Spånga Tel. nr. till Förskolan Stjärnan : 076 019 87 60


Visa större karta

Välkomna till förskolan Sagoberget

Välkomna till Sagoberget. Här inspireras vi av sagans värld, skogens avtryck och möjligheten att få vara sig själv. Tillsammans med barnen utforskar vi vår närmiljö, hittar svar på nyfikna frågor och funderingar, hittar rytmen i kroppen till olika låtar, känner tryggheten av att få vara tillsammans -respekten att få vara sig själv. Vi tänker att det ska vara roligt att vara här och det ska kännas att vi alla trivs.

I grunden har vi det pedagogiska sättet Reggio Emilia i tanken. Dvs vi utgår ifrån att alla barn föds kompetenta. Att utgå från det enskilda barnets tankar och värld ger liv åt vår dagliga verksamhet. Arbetssättet blir att vi är medupptäckare, medutforskare och ger inga färdiga svar. Erfarenheter och upplevelser är något som vi vill att barnen får med sig. Att kunna vara sig själv men även tillhöra en grupp är en stor vikt som lägger grunden till respekt och solidaritet.

Vi kopplar allt vi gör till läroplanen och vår verksamhetsplan. Samarbetet med hemmen är en naturlig del i våra dagliga möten med vårdnadshavare. För oss är det också viktigt att ha en öppen och ärlig dialog med varandra då vi är här för barnen och att deras tid här på förskolan ska bli en bra, lustfylld och lärorik tid. För de allra flesta barn är det här ett första möte med andra utanför hemmet och det blir som en helt stor ny värld. Den vill vi ska vara så magiskt äventyrlig och trygg som möjligt. ”

Kilsbergsvägen 9
167 36 Bromma
sagoberget@famnen.info


Visa större karta

Om kontoret

Hit kan du vända dig ifall du har frågor eller synpunkter gällande våra förskolor, fakturor, administration, inskrivning av barn samt övriga frågor.

Pajalagatan 56

162 65 Vällingby

Tel. nr.: 076 – 328 41 24