Enheter

Vi finns på tre platser i Stockholm

Visa större karta

Om denna enhet

Månens förskola är en förskoleverksamhet som är öppen för alla barn och dess familjer mellan 1 och 5 år som bor inom Stockholms stad. Vår barnsyn grundas på att varje barn är unikt och ska bli bemött utifrån sina egna förutsättningar och intressen.

I samråd mellan föräldrarna och våra utbildade pedagoger låter vi varje barn utvecklas i sin egen takt och ger dem ett rikt utbud av möjligheter till utveckling och lärande. Vår verksamhet är utformad så att barnen får känna att de lyckas och får känna glädje i sin lek. Vi lägger stor vikt på språklig- och kulturell undervisning, samt besöker stadens museum och teatrar regelbundet.

När vi utformar verksamheten inspireras vi av förhållningssättet i Reggio Emilia dvs. att den grundläggande tanken är att alla barn föds kompetenta. Vi utgår från det enskilda barnet, dess tankar och värld. Vi ger inga färdiga svar på saker och ting utan vi hjälper barnet i dess strävan att bilda sig en egen uppfattning eller fatta egna beslut.

Vi strävar mot att ha ett utforskande och undersökande arbetssätt som tar sin utgångspunkt i barnens frågor och intressen. Vi ser den pedagogiska miljön som den tredje pedagogen som utmanar, inspirerar och stödjer barnen i dess utforskande.

Vi vill att barnen ska få lära med hela sina kropp och alla sina sinnen och därför erbjuder vi barnen ett stort och varierat utbud av material och upplevelser på förskolan. Vi skapar miljön tillsammans med barnen och den är hela tiden på väg att utvecklas och anpassas efter barnens intressen och behov.

Loviselundsvägen 26

165 59 Hässelby

Tel. nr.: 08-38 64 10

För att få en insyn i den dagliga verksamheten så uppmanar vi er starkt att kika på våran Facebook-sida

Förskolan Månens Facebooksida


Visa större karta

Om denna enhet

Förskolan Stjärnan är den första av Famnen Förskolor. Här finns två avdelningar med sammanlagt 18 barn och fyra pedagoger. Alldeles intill oss har vi vår fina lekplats som vi dagligen besöker och ett stenkast bort finns skog och grönområden.

Cervins väg 21

163 42 Spånga

Tel. nr.: 08-36 25 36

Visa större karta

Om kontoret

Hit kan du vända dig ifall du har frågor eller synpunkter gällande våra förskolor, fakturor, administration, inskrivning av barn samt övriga frågor.

Pajalagatan 56

162 65 Vällingby

Tel. nr.: 073 – 513 80 89