Enheter

Vi finns på tre platser i Stockholm

Visa större karta

Om denna enhet

Månens förskola är en fristående förskoleverksamhet som är öppen för alla barn och dess familjer mellan 1 och 5 år som bor inom Stockholms stad. Vår barnsyn grundas på att varje barn är unikt och ska bli bemött utifrån sina egna förutsättningar och intressen.

I samråd mellan föräldrarna och våra utbildade pedagoger låter vi varje barn utvecklas i sin egen takt och ger dem ett rikt utbud av möjligheter till utveckling och lärande. Vår verksamhet är utformad så att barnen får känna att de lyckas och får känna glädje i sin lek. Vi lägger stor vikt på språklig- och kulturell undervisning, samt besöker stadens museum och teatrar regelbundet.

När vi utformar verksamheten inspireras vi av förhållningssättet i Reggio Emilia dvs. att den grundläggande tanken är att alla barn föds kompetenta. Vi utgår från det enskilda barnet, dess tankar och värld. Vi ger inga färdiga svar på saker och ting utan vi hjälper barnet i dess strävan att bilda sig en egen uppfattning eller fatta egna beslut.

Vi strävar mot att ha ett utforskande och undersökande arbetssätt som tar sin utgångspunkt i barnens frågor och intressen. Vi ser den pedagogiska miljön som den tredje pedagogen som utmanar, inspirerar och stödjer barnen i dess utforskande.

Vi vill att barnen ska få lära med hela sina kropp och alla sina sinnen och därför erbjuder vi barnen ett stort och varierat utbud av material och upplevelser på förskolan. Vi skapar miljön tillsammans med barnen och den är hela tiden på väg att utvecklas och anpassas efter barnens intressen och behov.

Loviselundsvägen 26

165 59 Hässelby

Tel. nr.: 08-38 64 10

För att få en insyn i den dagliga verksamheten så uppmanar vi er starkt att kika på våran Facebook-sida

Förskolan Månens Facebooksida


Visa större karta

Om denna enhet

Förskolan Stjärnan är den första av Famnen Förskolor. Här finns två avdelningar med sammanlagt 18 barn och fyra pedagoger. Alldeles intill oss har vi vår fina lekplats som vi dagligen besöker och ett stenkast bort finns skog och grönområden.

Cervins väg 21

163 42 Spånga

Tel. nr.: 08-36 25 36

Visa större karta

Om denna enhet

Förskolan Raketen följer Läroplanen för förskolan, FN:s Barnkonvention och Stockholms Stads riktlinjer för barnomsorg. Pedagogerna på förskolan arbetar Reggio Emilia-inspirerat, vilket innebär att vi ser varje unikt barn för den de är och försöker att uppmuntra dem till eget initiativ och inlärning utifrån barnets egna förmåga och intressen. Förskolan har en egen utegård där vi tillbringar mycket tid tillsammans med barnen. Här finns rum för lek, upptäckter, en egen kryddgård där vi planterar och följer växter, samt utrymme för rörelse och språng.

En dag hos oss på Förskolan Raketen:

På morgonen välkomnas barnen i hallen av en av våra pedagoger. Klockan nio har vi samling där vi tillsammans diskuterar vad vi ska göra under dagen. Under samlingen sjunger vi även sånger, samt läser ramsor och sagor.

Efter samlingen har vi fruktstund innan vi har utevistelser eller projektarbeten.

Klockan 11.30 äter vi lunch. Vid matbordet sitter vi länge, vi samtalar och njuter av maten.

Efter maten har de yngre barnen sovvila, medans de äldre har vakenvila med sagoläsning och lugna aktiviteter.

Dagen avslutas med uteaktiviteter eller inomhusaktiviteter, beroende på vad barnen önskar. Mellanmålet serveras ca 14.30 och vi har ytterligare en fruktstund ca kl 16.00.

Björnsonsgatan 313

168 44 Bromma

Tel. nr.: : 0851510065

Visa större karta

Om denna enhet

Förskolan Astronauterna är en nyöppnad förskola i Råcksta. Vi följer Läroplanen för förskolan, FN:s Barnkonvention, och Stockholms Stads riktlinjer för barnomsorg. Pedagogerna på förskolan arbetar dessutom Reggio Emilia-inspirerat, vilket betyder att vi ser varje unikt barn för den de är och försöker att uppmuntra till eget initiativ och inlärning utifrån barnets egna förmåga och intressen. Utöver detta får barnen också vara med om mycket skapande, rörelselekar och utevistelse i naturen och på närliggande lekplatser.

En dag hos oss på Förskolan Astronauterna: På morgonen välkomnas barnen i hallen. Alla barn och vuxna möts med ett leende och god morgon.

De barn som äter frukost med oss kl.07.30 har en lugn stund tillsammans med klassisk musik och en ljuslykta på bordet. Varje dag går vi ut på morgonen, men vid niotiden delar vi upp oss i smågrupper som arbetar med olika projekt utomhus eller inomhus. På förmiddagen har vi även en fruktstund som en paus i våra aktiviteter. Före lunchen har vi samling där vi uppmärksammar alla barn, sjunger, ramsar, leker eller hittar på andra spännande och lärorika upplevelser. Kl. 11.15 äter vi lunch. Vid matbordet sitter vi länge, vi samtalar och njuter av maten.

Efter maten har de yngre barnen sovvila, medan de äldre har vila med sagoläsning och lugnare aktiviteter. Mellanmål serveras kl. 14.15 och ytterligare en fruktstund kl.16.30.

Dagen avslutas med utomhus- eller inomhusaktiviteter, beroende på vad barnen önskar.

Mulltrågatan 34

162 55 Vällingby

Tel. nr.: 08-515 100 16

Mail: astronauterna@​famnen.info

Visa större karta

Om kontoret

Hit kan du vända dig ifall du har frågor eller synpunkter gällande våra förskolor, fakturor, administration, inskrivning av barn samt övriga frågor.

Friherregatan 50

165 58 Hässelby

Tel. nr.: 08-38 25 20