Enheter

Vi finns på tre platser i Stockholm

Visa större karta

Om denna enhet

Välkommen till förskolan Månen

Ett stenkast från Hässelby gård och lika nära skog, natur och lekparker ligger förskolan Månen.

Med grunden att varje barn föds kompetent och nyfiket att lära sig nya saker utforskar vi världen tillsammans, i samklang med Reggio Emilia-pedagogiken. Här finns inga färdiga svar utan barnen får själva ta reda på var sniglarna bor, vad som händer med is när vi tar in den eller hur en bra kompis är. Barnen upptäcker allt detta på egen hand med sina pedagoger som medforskare och assistenter.

Vi är dagligen på utflykter i vår närmiljö – biblioteket på Hässelby torg, den lummiga skogen i villastaden eller hos lammungarna på parkleken Gulsippan. Barnen lär med hela sin kropp och med alla sina sinnen och därför erbjuder vi ett stort och varierat utbud av både material och upplevelser.

Månen består av tre hemvister – Solen för barn 1-2 år, Regnbågen för barn 3-4 och Stjärnan för 5-6 år. Förskolan rymmer totalt 43 barn och 8 pedagoger. Vi arbetar enligt läroplanen för förskolan och Famnens egen verksamhetsplan. Vi strävar ständigt efter ett bra samarbete och en god kommunikation mellan förskola och hem, för att barnens tid på förskolan ska bli så fantastisk som den kan vara.

Återigen, varmt välkommen till förskolan Månen!

Loviselundsvägen 26

165 59 Hässelby

Tel. nr till Förskolan Månen Solen: 076 018 57 61 Regnbågen: 076 190 68 55 Stjärnan: 076 047 80 56

Visa större karta

Om denna enhet

Välkomna till förskolan Stjärnan!

Förskolan Stjärnan var den första av Famnen Förskolor som öppnades. Vi har plats för 18 barn och 4 pedagoger. Barnen är indelade i åldersadekvata grupper vissa stunder i veckan men de har även många aktiviteter tillsammans över åldersgränserna. Samarbetet med hemmen är en naturlig del i våra dagliga möten med vårdnadshavare. För oss är det viktigt att ha en bra kommunikation med varandra då vi är här för barnen skull och för att deras tid här på förskolan ska bli en bra, lustfylld och lärorik tid.

Alldeles intill oss har vi vår fina parklek som vi besöker några dagar i veckan och ett stenkast bort finns skog och grönområde. Vår barnsyn grundas på att varje barn är unikt och ska bli bemött utifrån sina egna förutsättningar och intressen. Vi inspireras bland annat av sagans värld, naturen och barnens funderingar och frågor i vårt dagliga arbete. Språket är en viktig del av förskolans arbete och här arbetar vi både med talat språk, kroppsspråk samt stödtecken för att förstärka vissa ord.

I grunden utgår vi från arbetssättet Reggio Emilia. Det går i stora drag ut på att alla barn föds kompetenta och detta resulterar i att pedagogerna är medupptäckare, medutforskare och ger inga färdiga svar. Erfarenheter och upplevelser är något som vi vill att barnen får med sig och att kunna vara sig själv men även tillhöra en grupp lägger grunden till respekt och solidaritet.

Tillsammans utforskar vi vår närmiljö, hittar svar på nyfikna frågor och funderingar, hittar rytmen i kroppen till olika låtar, känner tryggheten av att få vara tillsammans och respekten att få vara sig själv. Att vi alla trivs och känner oss trygga är det viktigaste för oss på Stjärnan, vetskapen om att ”jag är bra som jag är – inte för vad jag gör” är något vi arbetar mycket med. Vi ser den pedagogiska miljön som den tredje pedagogen som utmanar, inspirerar och stödjer barnen i deras utforskande. Vi skapar miljön tillsammans med barnen och den är hela tiden på väg att utvecklas och anpassas efter barnens intressen och behov.

Cervins väg 21 163 42 Spånga Tel. nr. till Förskolan Stjärnan : 076 019 87 60

Visa större karta

Välkomna till förskolan Sagoberget

Välkomna till Sagoberget. Här inspireras vi av sagans värld, skogens avtryck och möjligheten att få vara sig själv. Tillsammans med barnen utforskar vi vår närmiljö, hittar svar på nyfikna frågor och funderingar, hittar rytmen i kroppen till olika låtar, känner tryggheten av att få vara tillsammans -respekten att få vara sig själv. Vi tänker att det ska vara roligt att vara här och det ska kännas att vi alla trivs.

I grunden har vi det pedagogiska sättet Reggio Emilia i tanken. Dvs vi utgår ifrån att alla barn föds kompetenta. Att utgå från det enskilda barnets tankar och värld ger liv åt vår dagliga verksamhet. Arbetssättet blir att vi är medupptäckare, medutforskare och ger inga färdiga svar. Erfarenheter och upplevelser är något som vi vill att barnen får med sig. Att kunna vara sig själv men även tillhöra en grupp är en stor vikt som lägger grunden till respekt och solidaritet.

Vi kopplar allt vi gör till läroplanen och vår verksamhetsplan. Samarbetet med hemmen är en naturlig del i våra dagliga möten med vårdnadshavare. För oss är det också viktigt att ha en öppen och ärlig dialog med varandra då vi är här för barnen och att deras tid här på förskolan ska bli en bra, lustfylld och lärorik tid. För de allra flesta barn är det här ett första möte med andra utanför hemmet och det blir som en helt stor ny värld. Den vill vi ska vara så magiskt äventyrlig och trygg som möjligt. ”

Kilsbergsvägen 9

167 36 Bromma

sagoberget@famnen.info

Välkomna till förskolan Eken

Den 4/1 – 2021 slår vi preliminärt upp dörrarna till vår nya förskola – Eken!

Precis som alla våra andra förskolor kommer Eken att vara Reggio-Emilia inspirerad. Denna pedagogiska filosofi grundar sig i det enskilda barnets tankar och intressen, och det är efter detta vi utformar vår dagliga verksamhet. Vi pedagoger blir därför medresenärer och stöttepelare i barnens lärandeprocesser.

Erfarenheter och upplevelser är något som vi vill att barnen får med sig. Att kunna vara sig själv men även tillhöra en grupp är en stor vikt som lägger grunden till respekt och solidaritet.

Vi kopplar allt vi gör till läroplanen och vår verksamhetsplan. Samarbetet med hemmen är en naturlig del i våra dagliga möten med vårdnadshavare. För oss är det också viktigt att ha en öppen och ärlig dialog med varandra då vi är här för barnen och att deras tid här på förskolan ska bli en bra, lustfylld och lärorik tid. För de allra flesta barn är det här ett första möte med andra utanför hemmet och det blir som en helt stor ny värld. Den vill vi ska vara så magiskt äventyrlig och trygg som möjligt.

För mer information om oss och vår verksamhet är ni varmt välkomna att kontakta Rektor: Ulrica Lyhnakis 076-0085021 ulrica@famnen.info eken@famnen.info

Edövägen 17 B 132 30 Satsjö-Boo

Om kontoret

Hit kan du vända dig ifall du har frågor eller synpunkter gällande våra förskolor, fakturor, administration, inskrivning av barn samt övriga frågor.

Vällinby Torg 18

162 13 Vällingby

Tel. nr.: 076 – 328 41 24