Om oss

Läs om oss och våra grundstenar

Om Famnen Förskolor

År 2006 öppnades vår första förskola och idag finns vi i Bromsten, Hässelby, Råcksta och Blackeberg. Vår barnsyn grundas på att varje barn är unikt och ska bli bemött utifrån sina egna förutsättningar och intressen. Hos oss är det självklart att alla barn och föräldrar ska mötas med samma värde och respekt. Det dagliga mötet mellan barn, föräldrar och pedagoger är viktigt för att alla ska känna sig välkomna och betydelsefulla på förskolan. Vi uppmuntrar föräldrainflytande då det är tillsammans vi kan skapa bäst förutsättningar för barnen. Vi arbetar efter, och följer, Läroplanen för förskolan, FN:s Barnkonvention, och Stockholms Stads riktlinjer för barnomsorg. Famnens förskolor har dessutom utformat flera dokument som som är specifikt framtagna för våra förskolor. Det är en Verksamhetsplan, Likabehandlingsplan, Plan mot diskriminering och kränkande behandling, samt en mall för ett systematiskt kvalitetsarbete.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Pedagogik

Förskolornas personal arbetar på ett Reggio Emilia-inspirerat arbetssätt, d.v.s. vi ser varje unikt barn för den de är och försöker att uppmuntra dem till eget initiativ och inlärning utifrån deras egna färdigheter och intressen Vi arbetar mycket med att stödja barnet inom alla områden som innefattas av läroplanen, bl.a. lek och lärande, forskning och experimenterande, matematik, naturupplevelser, kulturtillhörighet, sång, musik, dans, språklig stimulans, socialisation och eget initiativtagande. Språk är kommunikation och förutsättningen för växande i samspel med andra. Våra pedagoger tar tillvara på barnets naturliga nyfikenhet och lust att lära, utifrån det uppmuntrar vi barnet till att tänka kreativt och kritiskt och ger barnet förutsättningar för ett gott identitetsskapande. Materialet på förskolorna är i barnens nivå för att de själva ska kunna välja vad de vill göra när. Hela förskolans identitet byggs utifrån barnens behov och lust att lära.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Samvaro

Vi vill att alla våra barn ska möta kunnig, utbildad och engagerad personal för att få bäst förutsättningar i sitt lärande för livet, därför utbildas våra pedagoger kontinuerligt. I en stimulerande miljö, samt genom interaktion med andra, stödjer vi barnet att ta ansvar för sitt agerande och därigenom bli mer självständig.