F.A.Q

Här listas våra vanligaste frågor och svar

Stockholms kommun tillämpar maxtaxa. För det första barnet tas en avgift motsvarande 3% av bruttoinkomsten för ert hushåll, för andra barnet 2%, för tredje barnet 1% och därefter avgiftsfritt.

Vi är med i Stockholm Stads gemensamma kö för förskolor. Anmälan görs via webben eller blankett. Kontakta gärna oss vid frågor om inskrivning: 08-38 25 20

Stockholm Stads köregler gäller.

Självklart är det ok att besöka förskolan om man vill, men det sker endast vid öppet hus eller föranmälda besök. Kontakta den förskola du är intresserad av för att boka in ett besök.

Vi skickar årligen våra pedagoger på kurser och anställer i den mån vi kan endast utbildade förskollärare eller barnskötare.

Kötiden varierar väldigt mycket och det är därför svårt att ge ett precist svar.

Vi har erbjuder barnomsorg från kl 06.30 till kl 18.30.

Dagen innan själva inskolningen välkomnar vi er och barnet under en träff på ca 1 timma, där vi hälsar på varandra och kollar av saker kortfattat inför inskolningen. . Inskolningen varar i 3 dagar och en av vårdnadshavarna är med barnet på förskolan under hela tiden

Om Du som förälder har klagomål på förskolans verksamhet används nedanstående arbetsgång.

Steg 1
Förskolan uppmuntrar till att synpunkter/klagomål på verksamheten eller dess personal tas upp direkt med den det berör. Om du efter kontakt med pedagogen fortfarande har klagomål, ta då kontakt med förskolechefen. Detta kan du givetvis också göra om du av någon anledning inte personligen vill kontakta den problemet berör.

Steg 2
Förskolechefen tar emot ditt klagomål. Därefter kontaktas den berörda pedagogen för att få dess syn på sakfrågan. Förskolechefen ansvarar för att uppföljning görs inom 14 dagar

Steg 3
Är du ej nöjd efter steg 2 kontaktar du förskolecheferna som i sin tur kallar samtliga berörda till samtal. Samtliga samtal dokumenteras.

Steg 4
Om du inte känner dig lyssnad på och vill gå vidare med frågan kan du ta kontakt med utbildningsförvaltningen, telefon: 08-508 33 000