Förskolan Stjärnan

Förskolan Stjärnan var den första av Famnen Förskolor som öppnades. Vi har plats för 18 barn och 4 pedagoger. Barnen är indelade i åldersadekvata grupper vissa stunder i veckan men de har även många aktiviteter tillsammans över åldersgränserna. Samarbetet med hemmen är en naturlig del i våra dagliga möten med vårdnadshavare. För oss är det viktigt att ha en bra kommunikation med varandra då vi är här för barnen skull och för att deras tid här på förskolan ska bli en bra, lustfylld och lärorik tid.

Alldeles intill oss har vi vår fina parklek som vi besöker några dagar i veckan och ett stenkast bort finns skog och grönområde. Vår barnsyn grundas på att varje barn är unikt och ska bli bemött utifrån sina egna förutsättningar och intressen. Vi inspireras bland annat av sagans värld, naturen och barnens funderingar och frågor i vårt dagliga arbete. Språket är en viktig del av förskolans arbete och här arbetar vi både med talat språk, kroppsspråk samt stödtecken för att förstärka vissa ord.

I grunden utgår vi från arbetssättet Reggio Emilia. Det går i stora drag ut på att alla barn föds kompetenta och detta resulterar i att pedagogerna är medupptäckare, medutforskare och ger inga färdiga svar. Erfarenheter och upplevelser är något som vi vill att barnen får med sig och att kunna vara sig själv men även tillhöra en grupp lägger grunden till respekt och solidaritet.

Tillsammans utforskar vi vår närmiljö, hittar svar på nyfikna frågor och funderingar, hittar rytmen i kroppen till olika låtar, känner tryggheten av att få vara tillsammans och respekten att få vara sig själv. Att vi alla trivs och känner oss trygga är det viktigaste för oss på Stjärnan, vetskapen om att ”jag är bra som jag är – inte för vad jag gör” är något vi arbetar mycket med. Vi ser den pedagogiska miljön som den tredje pedagogen som utmanar, inspirerar och stödjer barnen i deras utforskande. Vi skapar miljön tillsammans med barnen och den är hela tiden på väg att utvecklas och anpassas efter barnens intressen och behov.

Den sista torsdagen varje månad tar vi emot besökare som är nyfikna vår förskola. Hör gärna av er till e-post stjarnan@famnen.info för att boka en tid!

Aktuella besöksdatum klockan 15:00 – 16:00 för vårterminen 2024 är:
22/2
28/3
25/4

23/5

Kontakt

Förskolan Stjärnan

Cervins väg 21, 163 42 Spånga

076 019 87 60
stjarnan@famnen.info